facebook
Submit your CV here
Preko-okeanski brodovi

Sous Chef

  • Sous Chef odgovoran je za nesmetan i efikasan rad područja za proizvodnju hrane u dodeljenoj kantini.
  • Pomaže i nadgleda postupak elektronskog trebovanja i naručivanja kako bi osigurali pravilno korišćenje sastojaka.
  • Pomaže Izvršnom Sous Chef-u da nadgleda radnju kantine i da bude u skladu sa standardima kompanije.
  • Prisutan tokom utovara radi kontrole / osiguranja kvaliteta.
  • Odgovoran je za kontrolu i održavanje sve opreme koja se distribuira osoblju u kantini, osiguravajući da se ona očisti / steriliše i vrati u prihvatljivom i ispravnom stanju nakon svake upotrebe.
  • Mora biti upoznat sa rasporedom kantine u pogledu bezbednosti i sigurnosti, mora imati potpuno razumevanje brodskih pravila / propisa (SMS) i učestvovati u svim potrebnim vežbama / treninzima za sigurnost.
CV APLIKACIJA