facebook
Submit your CV here
Preko-okeanski brodovi

Assistant Chef de Partie

  • Potpuno odgovoran za dodeljeni odeljak i celokupnu proizvodnju hrane tog odeljka. Prati recepte, uputstva za pripremu jela i održavanje ekonomične radne prakse.
  • Pridržava se pravila „clean as you go“ i osigurava komunikaciju sa Kitchen Stewardom ukoliko je neophodno dodatno čišćenje tokom pripreme hrane.
  • Odgovoran/na za razvoj / napredak osoblja koje radi u dodeljenom odeljku.
  • Moraju biti u mogućnosti da u bilo kom trenutku zamene / preuzmu bilo koji CDP zadatak (sa potrebnom obukom) u punom obimu.
  • Odgovoran za kvalitet i prezentaciju hrane tokom časova pripreme i usluge.
  • Prisustvuje jutarnjim sastancima kuvara kako bi razgovarali o prognozama i svakodnevnim operacijama / aktivnostima.
CV APLIKACIJA