facebook
Submit your CV here
Preko-okeanski brodovi

Utility Cleaner

  • Rukovanje svim sredstvima za čišćenje, hemikalijama i mašinama neophodnim za svakodnevni rad.
  • Mora biti u mogućnosti da koristi mašine za čišćenje koje im je dodelio brod. Ovo uključuje I obuku za različite mašine na brodu.
  • Sve vreme moraju slediti pravila i propise o javnom zdravstvu Sjedinjenih Država.
  • Pomaganje pri utovaru ili dostavi prema uputstvima.
  • Odgovoran je za čistoću, održavanje i čuvanje sve opreme i bilo koje druge imovine broda s kojim radi, odgovornost za lom i gubitak bilo koje opreme.
  • Korišćenje samo odobrene hemijske hemikalije na način i na način na koji su im upućeni.
CV APLIKACIJA