facebook
Submit your CV here
Preko-okeanski brodovi

Head Waiter

  • Potpuno zadužan/na za sve standarde kvaliteta usluga u dodeljenom području.
  • Osiguravanje da se poštuju postupci servisa u skladu sa standardima (npr. Meniji, dekoracija)
  • Orijentacija i obuka svih zaposlenih prema planovima obuke.
  • Osiguravanje da je osoblje upoznato sa svim ponudama hrane I pića
  • Sva dodeljena papirologija je blagovremeno popunjena
  • Profesionalna i efikasna komunikacija sa izvršnim kuvarom i timom kantine.
CV APLIKACIJA