facebook
Submit your CV here
Preko-okeanski brodovi

Crew Mess Attendant

  • Praćenje S.T.A.R. Standarda servisnog iskustva.
  • Pridržavanje servisnih postupaka u skladu sa SOP-ovima, Standardima servisnih službi i svim primenljivim standardima sanitarne i bezbednosne zaštite u svakom trenutku.
  • Postavljanje i održavanje svih područja samoposluživanja švedskog stola osiguravajući da je svaka stavka povezana s ispravnom etiketom. Uključujući, ako je to naloženo, rad iza prehrambenih linija.
  • Radna površina se postavlja i kontinuirano dopunjava u skladu sa uputstvima supervizora i unapred utvrđenim standardima i priručnicima.
  • Čuvanje i skladištenje bilo kojih dodeljenjih zaliha inventara u skladu sa postavljenim par nivoima prateći pravila i propise o bezbednosti i sanitarnoj zaštiti.
  • Obavlja srodne zadatke prema zahtevu. Ovaj opis položaja ni na koji način ne navodi ili ne implicira da su ovo jedine dužnosti koje mora da obavlja zaposleni koji zauzima ovo radno mesto na brodu. Zaposleni na brodu biće obavezni da obavljaju bilo koje druge zadatke vezane za posao koji im je dodelio nadzornik ili rukovodstvo
CV APLIKACIJA