facebook
Submit your CV here
Rečni Brodovi

Commis de Cusine

  • Pomoć u pripremi i kuvanju dnevnih obroka (uključujući doručak, ručak, vreme za čaj, večeru itd.) za posadu i goste u skladu sa Priručnikom Izvršnog kuvara
  • Vođenje zaliha; inventara po procedurama kompanije
  • Priprema brodova za otvaranje i zatvaranje na početku i na kraju sezone
  • Učinak prema kompanijskim standardima i HACCP pravilima
  • Zaduženost za prtljag na dan ukrcaja i iskrcaja
  • Pravilno skladištenje zaliha; uspostavljanje par nivoa
CV APLIKACIJA