facebook
Submit your CV here
Rečni Brodovi

Demi Chef de Partie

  • Profesionalna priprema i distribucija obroka uključujući doručak, ručak, vreme za čaj, večeru itd. za posadu i goste u skladu sa priručnikom i ciklusom menija
  • Naručivanje zaliha u saradnji sa izvršnim kuvarom.
  • Vođenje zaliha; inventara po procedurama kompanije.
  • Priprema za otvaranje i zatvaranje brodova na početku i na kraju sezone.
  • Postupa prema kompanijskim standardima i HACCP pravilima.
  • Aktivno učešće u programima obuke na brodu.

CV APLIKACIJA