facebook
Submit your CV here
Rečni Brodovi

Receptionist

  • Potpuno razumevanje sistema za info-zabavu gosta i garancija njegovog neometanog rada
  • Organizacija i planiranje ukrcaja / iskrcaja.
  • Svakodnevno čitanje i ažuriranje dnevnika rada I delovanje na osnovu toga.
  • Osigurava da se sve primljene žalbe gosta odmah reše ili da se upućuju odgovornoj strani. Gosta treba odmah obavestiti o svim preduzetim koracima.
  • Priprema liste gostiju, pozivnice za zabavu, menije i posebne beleške od upravu broda.
  • Koordinacija, potvrda i pomoć gostima oko dogovorenog polaska i drugih konekcija tokom putovanja (npr. promene leta).
CV APLIKACIJA