facebook
Submit your CV here
Preko-okeanski brodovi

Chef de Partie

  • Odgovoran za vođenje i podršku multikulturalnog tima osoblja kantine, osiguravajući najviši nivo zadovoljstva i produktivnosti posade.
  • Potpuno odgovoran za glavni deo i celokupnu proizvodnju hrane. Sledi recepte, smernice za pripremu jela i održava ekonomičnu radnu praksu.
  • Mora biti u stanju da efikasno radi u svim glavnim delovima.
  • Obezbeđuje ekonomičnu proizvodnju hrane, pri čemu pazi na troškove hrane i smanjuje / izbegava rasipanje hrane.
  • Obuka i razvoj podređenih na njihovoj stanici.
  • Odgovoran za kvalitet i prezentaciju hrane tokom časova pripreme i usluge.
CV APLIKACIJA