facebook
Submit your CV here
Rečni Brodovi

Utility Cleaner

  • Redovno čišćenje kuhinjskog prostora prema uputstvima supervizora
  • Pomoć supervizorima u poručivanju materijala za čišćenje i odgovarajuće opreme
  • Savršen red i čistoća u radnoj zoni u skladu sa HACCP standardom
  • Priprema brodova za otvaranje i zatvaranje na početku i na kraju sezone
  • Osiguravanje sigurnosti hrane, najviši nivo čistoće u kantinama i proizvodnim zonama u svakom trenutku u skladu sa standardima i HACCP procedurama
  • Aktivno učešće u programima obuke na vozilu
CV APLIKACIJA