facebook
Submit your CV here
Rečni Brodovi

Bar Waiter

  • Profesionalna i gostoljubiva usluga hrane I pića.
  • Rad u restoranima (stanica za otprilike 25 do 30 gostiju) i barovima (uključujući stanicu za kafu i palubu).
  • Serviranje pića u skladu sa standardima kompanije.
  • Pomoć u pripremi koktela u skladu sa standardima kompanije.
  • Postavka u restoranima i barovima prateći uputstva supervizora.
  • Priprema i rad u raznim aktivnostima (kokteli, Tea Time, itd) i posebne manifestacije.
CV APLIKACIJA