facebook
Submit your CV here
Vesti i događaji, Vesti i događaji

SVE ŠTO JE POTREBNO DA ZNATE O PROCESU APLICIRANJA ZA RADNU VIZU ZA REČNE BRODOVE

Kada je u pitanju rad na rečnom brodu, jedno od najčešćih pitanja jeste kako izgleda celokupan postupak u vezi dobijanja radne vize.

Postupak, u saradnji sa agencijom Feron, u najvećem broju slučajeva izgleda ovako:

Prva stepenica ka cilju je prihvatanje ponude o zaposlenju od strane kompanije za rad na rečnom brodu.

Nakon toga sledi dogovor sa kompanijom i kandidatom u kom terminu će se za radnu vizu aplicirati, shodno planiranom datumu ukrcaja.

Sledeći nivo je prikupljanje i dostavljanje neophodne dokumentacije agenciji, od strane kompanije i kandidata.

Sledi lakši deo posla, tj. dolazak kandidata u kancelariju agencije Feron kako bi se izvršilo finaliziranje i potpisivanje dokumentacije.

Primpremljena dokumentacija se predaje u Viznom centru, nakon čega se ostavljaju biometrijski podaci.

Kada viza bude gotova, preuzima se pasoš, a na Vama je samo da sačekate ukrcaj.

Na pitanje “Koliko dugo se čeka na dobijanje vize” nije moguće dati precizan odgovor, zato što procesuiranje zahteva zavisi isključivo od nadležnog konzulata i organa sa kojima se u tom procesu sarađuje. Bitno je znati da od momenta kada se aplikacije predaju u viznom centru, Agencija Feron nema direktnog ili indirektnog uticaja na to koliko će prijem i realizacija nečijeg zahteva trajati.

Ono što iz prakse možemo reći, je da period čekanja kod nekog može biti kraći, a kod nekog duži i da sam datum apliciranja ne mora biti relevantan u pogledu redosleda realizacije zahteva. Statistički gledano, većina zahteva bude uspešno odobrena bez potrebe za odlaganjem početka ugovora ili njegovim otkazivanjem.

CV APLIKACIJA