facebook
Submit your CV here

PRAVILA KONKURSA

NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator Foto konkursa je FERON d.o.o., Kneza Miloša 28, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu Organizator).

NAZIV I SVRHA KONKURSA

Foto konkurs se organizuje pod nazivom: “The spirit of river experience” (u daljem tekstu: Konkurs), radi promocije života i rada na rečnom brodu.

MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Evropa i Zapadni Balkan.

VREME TRAJANJA KONKURSA

Prijave se su otvorene od 17.10.2022 i traju 15 dana. Nakon toga, žiri će u roku od 5 dana izabrati 12 finalista. Od momenta postavljanja slika finalista na Feron instagram profil, glasanje će trajati 10 dana, nakon čega se proglašava pobednik.

USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Na konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina, koji poseduju aktiviran Instagram nalog (u daljem tekstu: Učesnici).

Iz učešća na konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao i zaposleni u firmama koje učestvuju u organizovanju konkursa, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, deca), do trećeg kolena.

Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje postavljanjem foto sadržaja (u daljem tekstu: predlog) na ličnom Instagram profilu pri čimu profil mora biti „otvoren“, tj. javan.

Podaci su vlasništvo učesnika i nalaze se objavljeni od strane učesnika na ličnom Instagram profilu koji je javno dostupan.

Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.

Konkursne fotografije koje uđu u uži krug, prikazuju se i na Instagram stranici Organizatora.

Učešćem u ovom Konkursu učesnik u celosti prihvata saglasnost sa svim pravilima iz ovog dokumenta. U slučaju da se ispostavi da pobednik nije imao pravo učestvovanja ili da se nije pridržavao ovih zvaničnih pravila, on gubi pravo na nagradu i biće izabran drugi pobednik.

Na početku konkursa korisnik će biti upoznat sa pravilima konkursa, a ime i prezime koje korisnik koristi za svoj Instagram korisnički nalog, mora biti isto kao i ime i prezime korisnika iz njegove lične karte radi identifikacije prilikom preuzimanja nagrade.

Organizator zadržava isključivo pravo da proveri i iz daljeg učešća tj. konkursa isključi bilo kog učesnika koji ne može da, u trenutku kada se to od njega zatraži, potvrdi ličnu saglasnost sa svim članovima ovog Pravilnika. Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg učešća isključi bilo kog Učesnika, za koga uoči da je na bilo koji način zloupotrebio konkurs, koji je do broja „glasova“ pokušao da dođe pokušajem prevare tokom igranja, kao i onog Učesnika, koji poseduje neispravne, netačne podatke kao ime i prezime za svoj korisnički profil za Instagram.

Učesnik koji je na „ne fer“ način, korišćenjem lažnih Instagram naloga, raznih tehničkih sredstava: virusa, java script-i, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija, pokušao ili osvojio poene i na taj način pokušao da stekne prednost u odnosu na druge takmičare, što ustanovljava Organizator (po svom apsolutnom diskrecionom pravu), biće diskvalifikovan iz učešća i njegov profil će biti poništen (postati nevažeći), i takmičar neće imati mogućnost da ponovo učestvuje u Konkursu.

DETALJAN MEHANIZAM FOTO KONKURSA i NAGRADE

Korisnik se na sajtu https://jobs-feron.com/ upoznaje sa foto konkursom koji se odvija na Instagramu. Postavljanjem foto sadržaja na ličnom Instagram profilu smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u konkursu i da prihvata pravila konkursa.

Neophodni koraci :

Korak 1:

Zapratite @feron.employment na Instagramu
Postavite fotografiju na svoj profil i tagujte @feron.employment
Dodajte sledeći tekst u opisu slike:
„Kažu da slika vredi više od 1000 reči (a možda i 1000 evra)! Lajkuj moju fotografiju, zaprati @feron.employment i pomozi mi da uđem u uži izbor za nagradu! Agencija za zapošljavanje Feron, na svoj 10-ti rođendan, nagrađuje sa 1000€ bruto najlepšu fotografiju uslikanu u vezi sa životom i radom na rečnom brodu.
#konkursferon #konkursferon #feronagency #feron #posaouinostranstvu #fotokonkurs #zaposlenje“

Korak 2:

Feron žiri će odabrati najlepše i najinteresantnije fotografije i postaviti ih na Instagram profil Feron agencije kao predloge koji su ušli u drugi krug takmičenja.
Finalisti će postati oni učesnici koji se ističu svojom kreativnošću, ali će se takođe uzeti u obzir i nivo interakcije koju fotografija ima.

Korak 3:

Pratioci Instagram profila Feron agencije, u periodu od deset dana nakon postavljanja, imaće mogućnost da lajkuju fotografije koje im se najviše sviđaju, a ona fotografija koja bude imala najviše lajkova biće proglašena za pobedničku. Samo oni lajkovi koji profila koji su zapratili feron profil ce biti validni

VAŽNO: Da bi se vaš glas važio potrebno je da zapratite @feron.employment

Profil mora da bude javan (public) inače predlog neće biti vidljiv a samim tim neće ući u konkurs.

Feron žiri će izabrati najlepše fotografije (one koje ulaze u uži izbor) u periodu od 5 dana nakon završetka foto konkursa, a potom će fotografije koje su prošle u finale biti izložene na zvaničnoj Instagram stranici Ferona gde će posetioci moći da ih pogledaju i glasaju za pobednika.

Like mogu da urade samo lica koja su pratioci Feron Instagram profila, ili će u suprotnom slika biti diskvalifikovana.

Fotografija sa najviše glasova od onih koje su ušle u finalni izbor na Instagram stranici Ferona biće proglašena za pobednika konkursa.

NAČIN DODELJIVANJA NAGRADA

Pobedniku konkursa Organizator će dodeliti nagradu u iznosu od 1000 eura bruto.

Nagradu dodeljuje žiri, a žiri čini tim kompanije Feron. Slanjem većeg broja fotografija od strane jednog učesnika ne povećava se šansa za osvajanjem poklona.

Korisnik može postovati neograničen broj različitih fotografija. Najzanimljivije predloge bira žiri, a finalisti će postati oni učesnici koji se ističu svojom kreativnošću, ali će se takođe uzeti u obzir i nivo interakcije koju fotografija ima (lajkovi, komentari i share-ovi samog rada).

Način dodeljivanja poklona biće dogovoren direktno sa dobitnikom.

UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA FOTO KONKURSA

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim iznosima od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

Učestvovanjem u foto konkursu podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu:

„Dajem saglasnost i ovlašćujem Organizatora foto konkursa da se moji predlozi i podaci u njima: Slika, material, link ka Instagram profilu koriste u svrhu realizacije konkursa “The spirit of river experience”, kompanije Feron d.o.o., Kneza Miloša 28, 11000 Beograd.

UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA

Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:

  1. Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica.
  2. Saglasan sam da se sva autorska prava koja su sadržana u bilo kojim materijalima uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, ideje, izume, koncepte, a podnete su Organizatoru tokom trajanja konkursa on-line ili na bilo koji drugi način, prenesu na Organizatora i ovim putem prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe; Organizator ima pravo na slobodno korisćenje fotografija u promotivne svrhe.
  3. Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez mog daljeg učešća;
  4. U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno dejstvo;
  5. Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskih ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskih ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove..

ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja poklona zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime i prezime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju Instagram  društvene mreže, odnosno ako ona nije dostupna. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao I održavanje bezbedne konekcije na mreži.

Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u takmičenju. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na email adresu [email protected]

Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora. Organizator nije odgovoran ukoliko web sajt na kome se nalazi Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na sajtu i Instagram stranici organizatora.

OSTALO

Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku takmičenja bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila takmičenja. U slučaju kršenja odredbi Pravila takmičenja, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa takmičenju.

Ova pravila takmičenja dostupna su na sajtu https://jobs-feron.com/. Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno samo takmičenje.

Eventualne nastale pravne sporove sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Takmičenja merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu s odgovarajućim ovlašćenjima.

Ovu promociju ni na koji način ne sponzoriše, odobrava niti sprovodi društvena mreža Instagram, niti je sa njima povezana. Razumete da svoje informacije dajete Organizatoru, a ne Instagram-u.

PRETHODNA STRANA
CV APLIKACIJA