facebook
Submit your CV here
Rečni Brodovi

Executive Chef

  • Odgovoran za celokupnu operaciju kantine broda.
  • Obezbeđuje profesionalnu proizvodnju i distribuciju obroka za goste i osoblje u skladu sa standardima kompanije, ciklusom menija i receptima.
  • Nadzire, motiviše i obučava multinacionalnu posadu kantine.
  • Odgovoran za kontrolu troškova i pridržavanje određenom budžetu.
  • Izvršava procene performansi za izveštaje.
  • Odgovoran je za ispravno kadrovsko popunjavanje u skladu sa uredbama EU i datim budžetima.
CV APLIKACIJA