facebook
Submit your CV here
Preko-okeanski brodovi

Crew Purser

  • Osigurava apsolutnu čistoću i red u skladu sa PH pravilima kao i uputstvima SOP odeljenja i supervizora.
  • Postavljanje i održavanje svih samoposlužnih buffet područja osiguravajući da svaka stavka bude povezana sa ispravnom etiketom. Uključujući, ako je to naloženo, rad iza prehrambenih linija.
  • Dnevni meni se postavlja za pripremu svakog obroka.
  • Radna površina se postavlja i kontinuirano dopunjava u skladu sa uputstvima supervizora i unapred utvrđenim standardima i uputstvima.
  • Čišćenje radnih površina, švedskog stola i opreme za rad u skladu sa pravilima i standardima kompanije.
  • Obavlja srodne zadatke prema zahtevu. Ovaj opis položaja ni na koji način ne navodi ili ne implicira da su ovo jedine dužnosti koje mora da obavlja zaposleni koji zauzima ovo radno mesto na brodu. Zaposleni na brodu biće obavezni da obavljaju bilo koje druge zadatke vezane za posao koji im je dodelio nadzornik ili rukovodstvo
CV APLIKACIJA