facebook
Submit your CV here
Vesti i događaji, Vesti i događaji

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O TRAJANJU SEZONE NA REČNOM BRODU I POTPISIVANJA UGOVORA SA KOMPANIJOM

Sezona na rečnim brodovima počinje najčešće na proleće i obično traje oko 9 meseci.
U tom periodu su najinteresantnije evropske destinacije duž Rajne, Majne i Dunava. Bitno je imati u vidu i vodostaj koji se menja u toku godine, te početak sezone na određenom brodu zavisi i od njegove rute.
 
Pored redovne, pojedine kompanije imaju i zimsku sezonu. Zimska sezona je specifična po tome što se održava u vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Počinje u novembru i traje do kraja januara. Nakon zelenih prizora Nemačke, zimska idila će pružiti potpuno novi doživljaj iste obale.
 
Koliko će u Vašem slučaju trajati sezona, individualno je, i zavisi od više faktora: Datuma ukrcaja koji dobijete, popunjenosti kapaciteta gostima, vodostaja reka, odluke kompanije da li će pored redovne sezone imati i zimsku i slično. 
 
Što se tiče potpisivanja ugovora sa kompanijom, nakon uspešnog intervjua sa kompanijom i Vašeg prihvatanja poslovne ponude, pristiže zahtev za dostavljanje ličnih podataka.
To se uglavnom odnosi na skeniranje pasoša i popunjen obrazac sa ličnim podacima koji su neophodni da bi se napravio ugovor.
 
Onog trenutka kada je kompaniji dostavljeno sve što je potrebno, priprema se dokumentacija.
 
Ugovor se najčešće šalje od strane kompanije neposredno pred ukrcaj. Ono što se od Vas očekuje je da taj ugovor potpišete i dostavite kompaniji kopiju putem e-mail pošte.
 
Potpisivanjem ugovora potvrđujete da pristajete na uslove rada koje kompanija nudi, te je jako važno da pažljivo pročitate svaku stavku. Kompanije su uvek voljne da obrazlože pojedinosti i nejasnoće kako biste počeli sa radom spremni i zadovoljni.
CV APLIKACIJA