facebook
Submit your CV here

Šta je potrebno od dokumentacije za rad na rečnom brodu?

Svaka kompanija ima svoje zahteve i procedure kada je dokumentcija u pitanju, ali postoje odredbe koje su zajedničke za svaku.

Prvo što treba da dostavite kada prođete intervju je sken pasoša i popunjen formular sa ličnim podacima. Bitno je da to dostavite u najkraćem mogućem roku kako biste došli do sledećeg koraka u proceduri, a to je viziranje.

Za viziranje je potrebno sledeće:
✔️ Važeći pasoš Republike Srbije
✔️ Ugovor o radu sa kompanijom na kojoj ste dobili zaposlenje
✔️ Garantno pismo kompanije
✔️ Plovidbena ruta broda
✔️ Popunjen zahtev za apliciranje za Nacionalnu D vizu Republike Nemačke
✔️ Kopije stranica iz pasoša i ranijih viza Republike Nemačke
✔️ Ovlašćenje za predaju i preuzimanje dokumenata

Za više informacija o viziranju, možete pogledati ovaj link.

Nakon izdavanja vize, počinju pripreme za ukrcaj.
Dokumentcija koju treba da dostavite u ovom stadijumu je sledeća:

✔️ Potpisan ugovor
✔️ Medical popunjen od strane izabranog lekara
✔️ Informacije bankovnog računa
✔️ Potvrda o nekažnjavanju (za neke kompanije).

Regruteri Feron agencije će vas voditi kroz ceo proces kako bi sva dokumenta bila pravilno popunjena i dostavljena na vreme.

CV APLIKACIJA