facebook
Submit your CV here

Kako izgleda procedura viziranja?

Kada je u pitanju rad na rečnom brodu, jedno od najčešćih pitanja jeste kako izgleda celokupan postupak u vezi dobijanja radne vize.

Postupak, u saradnji sa agencijom Feron, u najvećem broju slučajeva izgleda ovako:

Nakon što ste uspešno prošli intervju sa određenom kompanijom i prihvatili ponudu za posao koju je ona iznela, ulazite u proceduru izrade vize. Informacije o potrebnoj dokumentaciji možete naći ovde.

Feron agencija od kompanije dobija dokumenta za svakog kandidata kako bi proverila njihovu ispravnost. Nakon toga, Feron agencija prosleđuje dokumentaciju svakom kandidatu ponaosob sa instrukcijama za popunjavanje. Telefonskim putem dogovaramo sa Vama datum dolaska u kancelariju Feron agencije radi predaje dokumentacije.

U dodeljenom terminu, predajete dokumenta Feron agenciji koja na licu mesta proverava da li su ona dobro popunjena i finalizira ih u skladu sa zahtevima ambasade.

Pripremljena dokumentacija se predaje od strane Feron agencije Viznom centru, nakon čega svaki kandidat ostavlja biometrijske podatke u terminu koji vizni centar dodeli.

Kada viza bude gotova, Feron agencija preuzima pasoš iz viznog centra i obaveštava kompaniju i kandidate. Tog trenutka je svaki kandidat slobodan da preuzme svoj pasoš iz naše agencij radnim danima u terminu od 10h do 16h.

Na pitanje “Koliko dugo se čeka na dobijanje vize” nije moguće dati precizan odgovor, zato što procesuiranje zahteva zavisi isključivo od nadležnog konzulata i organa sa kojima se u tom procesu sarađuje. Bitno je znati da od momenta kada se aplikacije predaju u viznom centru, Agencija Feron nema direktnog ili indirektnog uticaja na to koliko će prijem i realizacija nečijeg zahteva trajati.

Ono što iz prakse možemo reći, je da period čekanja kod nekog može biti kraći, a kod nekog duži i da sam datum apliciranja ne mora biti relevantan u pogledu redosleda realizacije zahteva. Statistički gledano, većina zahteva bude uspešno odobrena bez potrebe za odlaganjem početka ugovora ili njegovim otkazivanjem.

CV APLIKACIJA