facebook
Submit your CV here
Naši klijenti

RIVER CRUISE SERVICES

Naziv kompanije: River Cruise Services Ltd
Sedište kompanije: Nicosia, Cyprus
Datum osnivanja kompanije: 2009


River Cruise Services je kiparska kompanija koja je specijalizovana za pružanje integrisanih i holističkih ljudskih resursa i usluga upravljanja u industriji rečnih krstarenja. Kompanija osnovana 2009. godine i sa sedištem u Nikoziji, na Kipru, nudi svoje usluge rečnim brodovima koji plove evropskim rekama.

RCS zapošljava i upravlja članovima posade elegantnih evropskih rečnih brodova. Brodovi su prvoklasni ‘’plutajući hoteli’’ koji plove holandskim i belgijskim rekama, na Rajni, Majni, Mozelu i Dunavu od Amsterdama do Crnog mora. Kao nezavisni stručnjak za upravljanje ljudskim resursima i kruzerima, kompanija angažuje posadu za sopstvene potrebe, bez provizija ili drugih finansijskih obaveza za buduće zaposlene.

U ovom trenutku kompanija aktivno regrutuje osoblje za nekoliko upražnjenih pozicija na saradničkim brodovima za krstarenje. Nude Vam iskustvo izuzetnog kvaliteta koje će Vam biti od velikog značaja za karijeru.

Njihovu filozofiju izuzetne usluge, neospornog entuzijazma i timskog duha oličavaju svi njihovi zaposleni – ljudi koji dele zajednički cilj i inspirisani su da ponude odlično gostoprimstvo i nesmetan nautički rad brodova za krstarenje. Osnovni cilj kompanije je da kreira sistem radne prakse visokih performansi, orijentisane na specifične aktivnosti članova posade, sa direktnim koristima u produktivnosti, kvalitetu i fleksibilnosti. Stoga se njihovi kontinuirani savremeni programi stručnog usavršavanja ne vide kao trošak, već kao ulaganje u ljudski kapital. Ako imate strast da pružate odlične usluge i želite da budete deo jednog od najbrže rastućih sektora svetske privrede, mogućnosti za karijeru u River Cruise Services mogu biti za vas.

Recite nam Vaše iskustvo sa ovom kompanijom!

    CV APLIKACIJA