facebook
Submit your CV here
Naši klijenti

RIVER ADVICE

Naziv kompanije: River Advice AG
Sedište kompanije: Basel, Switzerland
Datum osnivanja kompanije: 2004
Veličina flote: 100


River Advice AG je vodeća nezavisna kompanija koja se bavi menadžmentom putničkih brodova. River Advice upravlja flotom od preko 45 putničkih rečnih kruzera u kombinaciji nautičkog, tehničkog, hotelskog i ugostiteljskog menadžmenta i pruža usluge koje se kreću od planiranja, finansiranja, nadzora i renoviranja postojećih plovila, do prodajne i čarter aktivnosti kao i rukovanja osiguranjem plovila. River Advice se ne takmiči sa svojim klijentima u vlasništvu nad plovilima, niti sa njihovim zakupcima u prodaji i marketingu krstarenja.

Kompanija je vodeći nezavisni menadžer rečnih putničkih brodova širom sveta. Nudi stotine prilika za karijeru za one koji žele da budu deo ove profesionalne kompanije. U River Advice-u pridaje se veliki značaj usluzi i profesionalizmu, čime se obezbeđuje da se njihovi klijenti i putnici osećaju zadovoljno I da uživaju. U River Advice kompaniji teži se tome da se svi članovi posade osećaju kao da su deo jedne velike porodice. River Advice drži visoke standarde profesionalizma kako bi osigurao da članovi posade imaju ono što je potrebno da ostvare svoje snove. Članovi posade će takođe imati koristi od ogromne i dobro uspostavljene međunarodne mreže River Advice-a, koja nudi impresivan niz mogućnosti za napredak u karijeri.

Recite nam Vaše iskustvo sa ovom kompanijom!

    CV APLIKACIJA