facebook
Submit your CV here

Prijava, pravila i faze takmičenja

NAČIN PRIJAVE

Kompletnu prijavu možete učiniti na sledećem formularu:

PRAVILA TAKMICENJA – FERON CHEF

 • Osoba koja se prijavi na ovo takmičenje za kuvare smatraće se osobom koja informisana o Pravilima takmičenja i u potpunosti je saglasna sa navedenim pravilima.
 • U takmičenju mogu da učestvuju svi punoletni kandidati.
 • Kandidat je učenik /student ili je završio stručnu kulinarsku školu (srednju, višu ili visoku školu) ili ima minimum godinu dana relevantnog radog iskustva.
 • Takmičenje se održava na engleskom jeziku pa je prijavu i video potrebno predati na engleskom jeziku (nivo znanja jezika nije od presudnog značaja za učešće u takmičenju).
 • Nagrada će biti dodeljena takmičaru koji osvoji prvo mesto, a učesnici koji osvoje drugo i treće mesto dobiće utešne nagrade za postignute rezultate.
 • Prijave za učešće na takmičenju mogu se poslati u skladu sa uputstvom datim na sajtu Feron-a (www.jobs-feron.com).
 • Odluke Ferona u vezi sa svim pitanjima vezanim za takmičenje su konačne. Nije prihvatljiv nijedan vid korespondencije u vezi sa odlukama, sprovođenjem i organizacijom takmičenja, uključujući procenu prihvatljivosti bilo kog predatog rada.
 • Svi učesnici prvog, eliminacionog kruga takmičenja dobijaju potvrdu, to jest svedočanstvo o postignuću. Nije moguće dobiti bilo kakav dodatni komentar o rezultatu učesnika.
 • U drugi krug takmičenja ulazi 12 takmičara sa najvećim brojem bodova prema usvojenim kriterijumima.
 • U treći krug takmičenja ulazi 6 takmičara. I to 5 takmičara koji imaju naviše glasova žirija, i jedan takmičar koji je imao najviše glasova (lajkova na društvenoj mreži).
 • Izbor pobednika i ocenjivanje u drugom i trećem krugu zasniva se na glasanju članova stručnog žirija. U slučaju da dvoje ili više takmičara ima potpuno isti sveukupan rezultat, plasman tj. jedno od prva tri mesta ostvaruje/osvaja mlađi učesnik.
 • Učesnici će imati pristup rezultatima glasanja 30 dana nakon završetka takmičenja – bez dozvole da ista javno objavljuju.
 • Spisak učesnika koji se upućuju u drugi krug takmičenja biće objavljen po održanom prvom krugu takmičenja. Spisak učesnika koji se upućuju u treći krug takmičenja biće objavljen po održanom drugom krugu takmičenja. 
 • Uslov za učešće na takmičenju je da prijavljeni kandidati daju neopozivu saglasnost za objavljivanje njihove prijave, imena, fotografije, kao trajne kategorije na sajtu i društvenim mrežama Ferona.
 • Krajnji rok za prijavu učesnika je 12.06.2023.
 • Feron neće prihvatiti odgovornost za prijave koje se izgube, zakasne ili prijave koje su neispravne, nepotpune, u kojima video ne ispunjava standarde ili koje na neki drugi način nisu u skladu sa ovim pravilima.
 • Feron zadržava pravo traženja dodatnih informacija – kao i diskvalifikacije kandidata koji ne dostavi relevantne podatke.
 • Nagrade se ne mogu preneti na drugo lice. Takođe, ne nude se alternativne novčane nagrade. Feron zadržava pravo da zameni nagrade (ili bilo koji njihov deo) nagradama iste ili veće novčane vrednosti ako je to neophodno iz razloga koji su van njihove kontrole.
 • Ukoliko izabrani član žirija napusti svoju funkciju tokom takmičenja, Feron zadržava pravo da nastavi održavanje takmičenje bez njega ili po sopstvenom izboru angažuje novog člana žirija.
 • Feron zadržava pravo da otkaže ili izmeni takmičenje u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

PRAVILA GLASANJA

Takmičenje će imati 3 kruga glasanja:

I krug – eliminacioni krug. Predstavnici agencije Feron će bodovati pristigle prijave i to po sledećim kriterijumima:

Kriterijum za bodovanje Broj bodova
Stručna skola 0-10
Radno iskustvo na poziciji u kuhinji 0-10
Znanje engleskog jezika 0-5
Znanje drugog stranog jezika 0-5
Dodatna edukacija u kulinarstvu, kursevi i obuke 0-10
Preporuke (poslodavaca, profesora) 0-10
Video prijava (snimak pripreme jela) 0-50

12 kandidata sa najviše bodova idu u II krug. Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, u naredni krug ide mlađi kandidat.

Kandidati koji osvoje određeni broj bodova, biće objavljeni na Feron web sajtu. Kandidat koji bude imao najviše glasova publike direktno ulazi u finale III krug takmičenja.

II krug – ekspertska procena. Žiri sastavljen od istaknutih pojedinaca i predstavnika kompanija ocenjuje 12 kandidata. Eksperti će imati uvid u video prijavu kandidata i na osnovu nje moći da daju poene za 12 takmičara i to 12 poena za takmičara koji im se najviše dopada i 1 poen za onog ko mu se najmanje dopada.

5 kandidata sa najvećim brojem glasova idu u III finalni krug. Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, u naredni krug ide mlađi kandidat.

III krug – finale. Žiri sastavljen od istaknutih pojedinaca i predstavnika kompanija ocenjuje 6 kandidata (5 kandidata pobednika 2 kruga i 1 kandidata koji je imao najviše glasova publike u trenutku preseka). Eksperti će pored uvida u video prijavu, imati priliku da vide i CV biografiju na osnovu kojih će moći da dodele 12, 11, 10, 9, 8 i 7 poena.

Kandidat sa najvećim brojem poena biće proglašen za pobednika takmičenja. Ukoliko dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, pobednik je mlađi kandidat.

NAČIN PRIJAVE:

Dragi takmičari, da biste se prijavili na takmičenje FERON CHEF potrebno je da:

1.Napravite video prijavu na engleskom jeziku u kojoj pripremate i prezentujete određeni kuvarski recept. U video prijavi obratite pažnju na sve procese pripremanja jela – od seckanja, kuvanja do serviranja. Video ne sme biti duzi od 3 minuta.

 1. Pripremite CV sa podacima o školovanju i radnom iskustvu. CV treba da sadrži detaljne informacije o:
 • školovanju (naziv skole, period pohađanja, da li i dalje pohađate određenu školu)
 • kuvarskom radnom iskustvu (naziv poslodavca, period rada, radna pozicija)
 1. Popunite prijavni formular:
 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Adresa boravka
 • Email adresa
 • Broj mobilnog telefona
 • Kandidat je učenik / student stručne škole ili ima završenu stručnu školu. Čekirati polje ili dopisati naziv skole (srednja kulinarska škola, visa kulinarska škola, visoka kulinarska škola, master kulinarstva, doktor nauka u kulinarstvu, nije pohađao stručnu školu)
 • Znanje engleskog jezika (nivo znanja od A1 do C2)
 • Znanje drugog stranog jezika (nivo znanja od A1 do C2)
 • Kandidat je imao dodatnu edukaciju vezano za kulinarstvo, pohađao određene kurseve I obuke. Dopisati informacije vezano za dodatnu edukaciju.
 • Pošaljite preporuke poslodavaca ili profesora ukoliko ih posedujete
 • Naziv jela koje pripremate
 • Receptura (normativ) sa neto I bruto sastojcima
 • Ukazati na alergene u jelu
 • Nabrojati kulinarske tehnike koje se koriste u pripremi jela (obrada mesa, punjenje, faširanje, suvidiranje, mariniranje, dinstanje, pečenje, gratiniranje itd…)
 • Dodajte fotografiju pripremljenog i serviranog jela na tanjiru (standardni beli tanjir 32 cm)
 • Kandidat je saglasan sa pravilima prikupljanja i obrade podataka.
 • Kandidat je saglasan sa pravilima takmičenja.

UPUTSTVO ZA IZRADU VIDEA ZA NAGRADNI KONKURS

Video treba da bude iz jednog dela, snimljen „uspravno“, a sama dužina videa ne treba da prelazi 3 minuta.

Dimenzije videa treba da budu 1080 x 1920 px (9:16) kako bi mogli biti objavljeni kroz naše kanale.

Ukoliko imate poteškoće pri izradi videa, naš predlog je da to učinite preko aplikacije InShot – Video Editor čije besplatne opcije su potpuno dovoljne, a koja je dostupna za Android i Iphone operativne sisteme.

Tri najvažnije opcije:

 • U okviru opcije CROP ćete moći da odredite dimenzije videa. Jedna od ponuđenih opcija je 9:16 koja je idealna za ovaj konkurs.
 • Druga važna opcija je crveni znak + koji se nalazi u levom uglu, a uz pomoć kog ćete moći da umetnete drugi deo videa na kraju ili početku. Napominjemo, da i pri samom pokretanju aplikacije možete odmah ubaciti sve delove videa, pa vam ova opcija ne mora biti potrebna.
 • Treća opcija koja vam može koristiti jeste PRECUT uz pomoć koje možete ukloniti određeni deo videa.

Ukoliko vam bude bila potrebna dodatna pomoć, možete pogledati kratak video koji u nekoliko minuta na primeru objašnjava rad u ovoj aplikaciji.

PRIMER VIDEA ZA KONKURS

CV APLIKACIJA