facebook
Submit your CV here
Vesti i događaji, Vesti i događaji

KAKVI UGOVORI POSTOJE NA REČNIM BRODOVIMA I DA LI POSTOJI MOGUĆNOST DA SE UGOVOR OBNOVI I NAREDNE SEZONE?

Koje to vrste ugovora postoje ukoliko bi aplicirali za posao na rečnom brodu?

Možda ste i čuli za švajcarski, kipraski, portugalski ili neki drugi tip ugovora. Šta to tačno znači?
Ugovori za rad na rečnim brodovima dobijaju „nazive“ prema tome gde se nalazi sedište kompanije za koju biste radili, a shodno tome benificije i uslove rada.

Pa tako, kada je u pitanju npr. Švajcarski tip ugovora, kompanija ima sedište u Švajcarskoj, gde Vam se takodje isplaćuju i doprinosi. Isto važi i za kipraski, portugalski ili neki drugi ugovor.

Ukoliko preko agencije Feron aplicirate za rad na rečnom brodu, od naših regrutera ćete dobiti sve važne informacije na ovu temu – koji tip ugovora bi Vam kompanija ponudila i kakve benefite i uslove to sa sobom povlači.
 
Takodje, kandidate često zanima da li bi potencijalno mogli da se vrate na brod I naredne sezone.
Odgovor na ovo pitanje je, naravno, da.

Kao I kod svakog drugog posla, da li ćete produžiti / obnoviti ugovor, prevashodno zavisi od Vas I toga kako se na tom poslu pokažete. Ukoliko Vaš rad bude na zadovoljavajućem nivou, pretpostavljamo će Vas kompanija vrlo rado angažovati I naredne sezone.

U našoj praksi imamo nebrojano kandidata koji su odradili više sezona na rečnim brodovima, pojedini I preko 10. Ti kandidati rad na brodu posmatraju kao “stalan” posao I “redovan” izvor prihoda, a ne kao sezonski rad I mogućnost da u kraćem vremnskom periodu zarade više novca nego inače.

Takodje, bitno je naglasiti I to da ukoliko preskočite neku sezonu, ne znači da nakon toga nećete moći da se vratite na brod. Sve je stvar dogovora sa kompanijom, a na Vama je da odlučite u kom pravcu će Vaša karijera ići.

CV APLIKACIJA