facebook
Submit your CV here
Preko-okeanski brodovi

Bar Waiter

  • Profesionalna usluga hrane i pića orijentisana na dobrodošlicu i prodaju
  • Dostupnost u restoranima (stanica za otprilike 25 do 30 gostiju) i barovima (uključujući stanicu za kafu i palube)
  • Serviranje pića u skladu sa standardima kompanije
  • Pomoć u pripremi koktela u skladu sa standardima kompanije
  • Podešavanje restorana i barova prateći uputstva supervizora
  • Pravilno rukovanje svim proizvodima, materijalima i opremom (čaše, pribor za jelo i posuđe itd.)
CV APLIKACIJA