facebook
Submit your CV here

Milan Knežević

BIOGRAFIJA

Milan Knežević , profesor kuvarstva u SŠ Svetozar Miletić u Novom Sadu. Milan je takođe i saradnik za stručnu praksu na Visokoj školi. Ima 33 godine radnog staža u toku kojeg je jedan deo proveo u kuhinji na pozicijama šefa kuhinje u Nemačkoj, Italiji, Hrvatskoj , Crnoj Gori i Srbiji. Završio srednju školu za kulinarskog tehničara – smer hotelijerstvo, a master studije na temu Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu.

Unesite Vaše podatke i saznajte sva pravila i faze konkursa.

    CV APLIKACIJA