facebook
Submit your CV here

Kako treba da izgleda CV?

CV je rezime vašeg radnog iskustva, obrazovanja i veština u pisanom dokumentu.

Svrha CV-ja je da prikaže informacije o kandidatu potencijalnom poslodavcu.

To je takođe vaše prvo predstavljanje poslodavcu, te je veoma važno aplicirati za posao sa pravilno napisanim CV-em.

Šta CV treba da sadrži?

1. Sliku i lične podatke: ime, prezime i kontakt – broj telefona, adresu i mejl
2. Radno iskustvo – kada navodite radno iskustvo, zapis mora biti u obrnuto hronološkom redu, tačnije, na vrhu treba da stoji najnovije radno iskustvo
Format u kojem je navedeno vaše radno iskustvo treba da izgleda ovako:
● Naziv pozicije na kojoj radite
● Naziv kompanije
● Datumi od kada do kada ste radili u toj kompaniji
● Kratak sažetak radnih obaveza na tom radnom mestu
3. Obrazovanje
4. Znanje stranih jezika – obavezno je da se naznači na kom nivou govorite jezike (pr. B2-C1)

Kako CV treba da izgleda?

Iako imate impresivnu radnu istoriju, vaš CV neće biti primećen od strane poslodavca ukoliko nije ispravno formatiran. Kada formatirate vaš CV obratite pažnju na sledeće:
1. Format datoteke – koristite tip datoteke pdf ili word
2. Jasan i čitljiv font
3. Jasno podeljene sekcije – ovo će omogućiti regruterima da razlikuju i pronađu odeljke za koje su zainteresovani
4. Koristite neutralne boje – čini vaš CV profesionalnijim i lakim za čitanje
5. Izbegavajte slike koje zauzimaju dosta prostora i deluju neprofesionalno
6. Koristite tačke za nabrajanje – omogućavaju jasno prenošenje bitnih informacija.

CV APLIKACIJA