facebook
Submit your CV here

Kako se pripremiti za ukrcaj

Pre odlaska na brod postoji određena dokumentacija koju svaki kandidat mora da prikupi. Feron agencija obaveštava kandidate o svim koracima procedure i jako je važno napomenuti da kandidati ne treba da spremaju dokumenta dok od Feron agencije ne dobiju informacije i instrukcije.

Jedan od glavnih dokumenata koji je potreban je potvrda lekara o spremnosti za rad, takozvani Medical.

Svakaka kompanija poseduje svoj formular za lekarski pregled koji će kandidatima biti dostavljen blagovremeno. Kompanije ne zahtevaju da lekarski bude odrađen u posebnoj klinici, već je na kandidatu da ode kod lekara opšte prakse po svojoj želji i odradi pregled. Ukoliko je izabrani državni lekar opšte prakse voljan da popuni formular na engleskom jeziku, uvek se savetuje da kandidati prvo pokušaju pregled da urade tu kako ne bi imali dodatne troškove. Druge opcije su medicina rada ili privatne ordinacije.

Na primer, rečne kompanije ne obezbeđuju cipele, te se od osoblja očekuje da ih ponesu. Osoblje u kuhinji nosi takozvane “safety shoes” odnosno zaštitne radne cipele crne boje. Što se tiče konobara, oni uglavnom nose obične, udobne, crne, kožne cipele s đonom koji se ne kliže. Isto se odnosi i na recepciju i menadžerske pozicije. Osoblje koje radi u housekeeping sektoru nosi belu ili crnu obuću u zavisnosti od zahteva kompanije za koju idu da rade. Obuća mora da bude jednobojna bez oznaka. Detaljne instrukcije kakvu obuću je potrebno poneti svaki kandidat dobija blagovremeno.

Neke od kompanija traže i uverenje o nekažnjavanju koje se vadi iz policije. Uverenje o nekažnjavanju je potrebno prevesti kod ovlašćenog prevodioca na engleski ili nemački jezik. Apostil pečat iz suda nije potreban. Budući da uverenje o nekažnjavanju ne traže sve kompanije, kandidati ne treba da vade uverenje na svoju ruku dok ne budu obavešteni.

Pojedine kompanije traže i izvod iz knjige rođenih, izvod iz knjige venčanih ili potvrdu o razvodu. Ukoliko je neophodno da dostavite neki od izvoda, savetujemo da kod matičara izvadite internacionalni izvod koji je višejezičan. Druga opcija je da se uzme izvod na srpskom i prevodi kod ovlašćenog prevodioca na engleski ili nemački. Budući da izvode traže samo neke od kompanija, kandidati se mole da čekaju instrukcije od agencije da li i kada da spremaju određenu dokumentaciju.

Kada je u pitanju organizacija puta do mesta ukrcaja, bitno je napomenuti da postoje kompanije koje organizuju put u potpunosti ili delimično, kao i kompanije koje refundiraju određenu sumu novca za putne troškove, ali je kandidat u obavezi da sam kupi kartu do mesta ukrcaja.

Ukoliko kompanija za koje idete da radite organizuje put delimično (na primer – kompanija kupuje avionsku kartu do većeg grada, a kandidat je dužan da do mesta ukrcaja dođe autobusom/vozom) ili da je kandidat dužan da u potpunosti sam organizuje put, veoma je važno da kandidat čuva račune i karte kako bi mu novac za iste bio refundiran.

Važna napomena: Ni jedna kompanija ne refundira troškove za taksi.

Mesto ukrcaja obično budu veći gradovi poput Amsterdama, Kelna, Budimpešte, Beča, Bratislave, ili gradovi koji su dobro povezani sa većim gradovima i lako dostupni.

CV APLIKACIJA