facebook
Submit your CV here

Ana, 34 godine, Hotel Manager – ARosa

Zašto ste prvi put aplicirali za posao na brodu? 

Želela sam promenu u životu, ponuda za poslom na rečnom kruzeru se pojavila iznenada. Nisam ja aplicirala, nego mi je bilo ponuđeno. Prihvatila sam, jer volim da putujem. Naravno, bitan faktor je i zarada, koja je u poređenju sa drugim poslovima neuporediva.

Šta Vam je bilo najteže kada ste počeli da radite na brodu? 

Rad sa ljudima je uvek izazov. Kao Hotel Menadzer, odgovorna sam i za goste i za zaposlene.

Koje su prednosti rada na rečnom brodu?

Za mene je to svakako bilo novo iskustvo, jer pre odlaska na brod nisam radila u turizmu.

Puno sam naučila, a to je neprocenjivo.

Sa kakvim izazovima ste se svakodnevno susretali?

Ja sam „one woman in team“. Sama organizujem svoj posao, ali su kolege velika podrška.

Izazovi nastaju leti, kada se nivo vode spusti i nastanu promene u ruti putovanja. 

Zbog toga gosti mogu biti nezadovoljni, te je važno da se situacija reši na adekvatan način i ispune očekivanja gostiju.

Koji savet biste dali onima koji prvi put idu na brod?

Ukoliko očekujete samo zabavu i putovanje, onda to nije posao za vas. Na brodu se mnogo radi, nekad i više od 8 sati. Pored osnovnog posla, postoje i dodatni zadaci i obaveze, kao što je utovar namirnica i čišćenje broda po završetku sezone.

Morate biti veoma tolerantni i fleksibilni, jer radite sa ljudima drugih nacionalnosti, koji su naravno, drugačiji od vas.

Na brodu postoji mogućnost napredovanja, treba biti uporan i vredan.

CV APLIKACIJA